Magazyn kultury Most

Katarzyna Walotek-Ściańska

Magazyn kultury Most

Informacje o magayznie:

MAGAZYN KULTURY MOST

PÓŁROCZNIK WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH
I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY
ADMINISTRACJI W BIELSKU- BIAŁEJ

RADA REDAKCYJNA:

Redaktor naczelna: DR KATARZYNA WALOTEK-ŚCIAŃSKA

Rada Redakcyjna:
PROF. DR HAB. KATARINA FICHNOVA
DR HAB. MAREK REMBIERZ
DR MICHAŁ SZYSZKA
DR ARKADIUSZ WĄSIŃSKI
DR ŁUKASZ WOJCIECHOWSKI
KONRAD BILSKI
ANNA CHĘĆ
URSZULA KUCHARSKA
AGNIESZKA KOPYTO
ELŻBIETA SYPNIEWSKA

Zapraszam naszych Czytelników do świata kulturoznawców. Ukażemy kulturę z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, filozoficzne i metodologiczne podstawy badań zjawisk oraz procesów kulturowych, formy i strategie komunikowania, instytucje kulturalne i zasady ich funkcjonowania, będziemy analizować język współczesnej reklamy i reguły komunikowania perswazyjnego. Podzielimy się z Czytelnikami naszymi zainteresowaniami, poglądami na rzeczywistość, wynikami prowadzonych przez nas badań. Będziemy dyskutować i… pięknie się różnić.

Katarzyna Walotek-Ściańska

Szczegóły:

Wydawnictwo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Redaktor naczelna

Katarzyna Walotek-Ściańska

Data i Miejsce Wydania

Bielsko-Biała 2010-2014

Dodatkowe informacje:

Zobacz inną publikację: