Zaproszenie na Konferencję.

loga

Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie, Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Religia i kultura w cyfrowych mediach

Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie, w budynku głównym uczelni przy ul. Kopernika 26.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zainteresowanych tematyką wzajemnych relacji kultury, religii i mediów. Organizatorzy szczególny nacisk kładą na kwestię obecności religii i kultury w nowoczesnych, cyfrowych mediach.
Celem konferencji jest analiza funkcjonowania we współczesnym świecie religii i kultury, w warunkach dynamicznego rozwoju mediów i przemian w społeczeństwie informacyjnym, w którym komunikacja w coraz większej części oparta jest na formach zapośredniczonych przez media.

Proponujemy następujące obszary tematyczne i zagadnienia:

Mediatyzacja religii – szanse i zagrożenia
Komunikowanie wiary w cyfrowym świecie. Różnorodność form wypowiedzi religijnej w przestrzeni medialnej
– religia, wiara, duchowość w mediach
– internet jako narzędzie rekrutacji i ewangelizacji
– nowe praktyki religijne w cyfrowych mediach
– nowe formy komunikowania w cyfrowej przestrzeni (memy internetowe, blogi religijne, religia w sieciach społecznościowych)
– religia w grach komputerowych
– religijne aplikacje mobilne – pomiędzy rozrywką a pobożnością

Media religijne w zglobalizowanym świecie. Wizerunek chrześcijaństwa w mediach
– wspólnoty chrześcijańskie w internecie
– kościoły w telewizji
– chrześcijańskie stacje radiowe
– kościoły w mediach cyfrowych
– prasa religijna
– ważne wydarzenia religijne w mediach
– promocja kościołów wobec wyzwań rynkowych XXI wieku

Medialne oblicza instytucji religijnych i kulturalnych w XXI wieku
– media cyfrowe w instytucjach kultury
– instytucje kultury w mediach cyfrowych
– nowoczesne technologie medialne w teatrze, kinie, muzeum
– promocja instytucji kultury w cyfrowym świecie
– teatr, kino, nowe media – przestrzenie kultury XXI wieku – wieloetniczność i wielokulturowość przekazów emitowanych przez media – cyberkultura – nowa relacja twórca-odbiorca w cyfrowym świecie – nowe media a uczestnictwo w kulturze – gry komputerowe w kulturze – kreacja imprez kulturalnych w cyberprzestrzeni

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Janusz Adamowski
prof. dr hab. Andrzej Adamski
prof. dr hab. Józef Bremer SJ
prof. UP JPII dr hab. Michał Drożdż
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
prof. AIK dr hab. Tomasz Homa SJ
prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk
dr hab. Mirosław Lakomy
prof. UE dr hab. Marek Łuczak
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
prof. UE dr hab. Aleksandra Pethe
prof. dr hab. Dariusz Rott
prof. AIK dr hab. Krzysztof Śnieżyński Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.oc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
Doc. Mgr. Peter Mikulaš, Phd. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja
Doc. PaedDr. Jana Raclavska, PhD. Ostravska Univerzita w Ostrave, Czechy
Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja dr Małgorzata Łosiewicz
dr Iwona Ocetkiewicz
Mgr. Łukasz Wojciechowski, PhD.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE KONFERENCJI: http://nauka.ignatianum.edu.pl/

Ważne terminy
do 30.09.2016 – zgłoszenie udziału
do 15.10.2016 – informacja o zakwalifikowaniu
do 30.10.2016 – opłata konferencyjna
1.12.2016 – konferencja

SEKRETARZE KONFERENCJI
dr Katarzyna Walotek-Ściańska katarzynaws@interia.pl , k.walotek-scianska@ue.katowice.pl
dr Danuta Smołucha danuta.smolucha@ignatianum.edu.pl

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments