Zaproszenie do Rady Naukowej Fundacji A.R.T.

Z radością przyjęłam zaproszenie do Rady Naukowej Fundacji A.R.T w Warszawie: http://www.fundacjaart.pl/rada-naukowa-fundacji/

Cele projektu A.R.T.
Projekt został stworzony w celu:

  • Podejmowania działań prewencyjnych jako pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
  • Podejmowania wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego skutkom.
  • Podejmowania innych działań na rzecz ochrony praw dziecka.
  • Udzielania pomocy materialnej i niematerialnej dla dzieci utalentowanych lub potrzebujących.
  • Pozyskiwania funduszy na seminaria dla rodziców i wychowawców(Źródło: http://www.fundacjaart.pl/o-nas/)

art

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments