Zapraszam na konferencję naukowo-techniczną ICTECH 2015

Zaproszenie plik PDF

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zapraszają na konferencję naukowo-techniczną ICTECH 2015 Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk, która odbędzie się 18 listopada 2015 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, ul. 1 Maja 50

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja najciekawszych rozwiązań informatycznych opracowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Śląska. Jednym z celów dodatkowych przyświecających organizatorom jest pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy sferą naukową i biznesem. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje następujące obszary:

1. Administracja publiczna. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

2. Ochrona zdrowia

3. Informatyka w przemyśle – zarządzanie i wytwarzanie

4. Przemysły kreatywne

UCZESTNICY

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, twórców rozwiązań informatycznych oraz użytkowników tych rozwiązań. Zachęcamy przedsiębiorców do prezentacji własnych dokonań (w zakresie nowych rozwiązań informatycznych) w trakcie obrad plenarnych oraz części wystawowej.

Zapraszamy także przedstawicieli i znawców sektora kreatywnego: sztuk i rzemiosł (sztuk performatywnych, przemysłu muzycznego, rynku sztuki), produkcji kreatywnej (wydawnictw, radia i telewizji, sektora filmowego, gier komputerowych, mody) oraz usług kreatywnych (reklamy, architektury, wzornictwa), by podzielili się doświadczeniami projektowymi i wdrożeniowymi.

 

 

FORMY PREZENTACJI

Prezentacja referatów odbywać będzie się podczas sesji plenarnej oraz sesji plakatowej. O kwalifikacji referatów decyduje Komitet Programowy. Przewidywany czas na prezentację referatu – 20 minut. Po wygłoszonym referacie planowana jest dyskusja. 3 Konferencji towarzyszyć będzie wystawa rozwiązań informatycznych oferowanych przez śląskie przedsiębiorstwa informatyczne.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 10.11.2015 r. przez kwestionariusz dostępny na stronie konferencji: ictech-2015.ue.katowice.pl

ZGŁOSZENIA REFERATÓW

Tytuły i streszczenia referatów prosimy przesłać do 30.07.2015 r. na adresy:

krystyna.pleszak@ibemag.pl (publikacja w monografii)

k.walotek-scianska@ue.katowice.pl (publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)

Pełne wersje referatów prosimy przesłać do 01.10.2015 w formie elektronicznej na wyższej podane adresy. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostanie podjęta przez Komitet Programowy i przekazana Autorom do 20.10.2015 r.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny.

PUBLIKACJA

Referaty, które uzyskają pozytywne recenzje ukażą się w monografii lub w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Monografia:

Wydawca: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

4 pkt MNiSW

Obszar tematyczny publikacji: Informatyka

Opłata – 150 zł (do 10.11.2015 r.)

Numer konta: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Bank ING BANK ŚLĄSKI Nr rachunku 68 1050 1214 1000 0007 0000 5010 Tytułem: ICTECH 2015 + nazwisko, nazwa instytucji

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego:

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7 pkt MNiSW

Obszar tematyczny publikacji: Przemysły kreatywne

Wymogi redakcyjne: link 

Opłata – 250 zł (do 10.11.2015 r.)

Numer konta: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

Tytułem: ICTECH 2015 + nazwisko, nazwa instytucji

WAŻNE TERMINY

Do 30.07.2015 r. – zgłoszenie tematów referatów i streszczeń

Do 01.10. 2015 r. – nadsyłanie pełnych wersji referatów

Do 20.10. 2015 r. – decyzja o przyjęciu referatów

Do 10.11.2015 r. – dokonanie zgłoszenia uczestnictwa i opłaty związanej z publikacją referatu

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU PROGRAMOWEGO

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Dyrektor Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

SEKRETARZE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

dr Katarzyna Walotek-Ściańska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Krystyna Pleszak – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Karina Cicha

dr Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

mgr Agnieszka Barszczewska

mgr Izabela Pietrzyk

Mateusz Frania

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, e-mail: k.walotek-scianska@ue.katowice.pl tel. 32 257 79 65, 608349939

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice; e-mail: krystyna.pleszak@ibemag.pl tel.: 32 20 07 572, 698629975 faks: 32 20 07 703

 

 

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments