Zainteresowania badawcze

TEATR:

Od kilku lat aktywnie włączam się w badania kultury regionu Śląska i Zagłębia, przede wszystkim kultury teatralnej. Skupiałam się przede wszystkim na działalności teatrów finansowanych ze środków publicznych i samorządowych, a więc w znacznym stopniu zależnych od polityki i działań władz. Analizowałam działania i strategie marketingowe stosowane przez teatry.

Od kilku miesięcy prowadzę także badania, gromadzę materiały, weryfikuję źródła dotyczące działalności teatrów prywatnych w regionie.

W obszarze moich zainteresowań badawczych jest również określenie zależności między kulturą a zarządzaniem. Poszukiwałam odpowiedzi na pytania: jakie są zasady stosowania koncepcji marketingu w sferze kultury, jak uwarunkowania (psychologiczne, społeczne i marketingowe) wpływają na zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. Badałam odbiór wybranych projektów teatralnych. Analizowałam także wpływ nowych technologii na percepcję sztuki.

Z ciekawością przyglądam się zjawisku formowania się nowego paradygmatu kultury opartego na dynamice  rozwoju nowych mediów, w tym przede wszystkim internetu. Moim zdaniem, rozwój nowych technologii komunikacyjnych i informatycznych jest podstawowym fundamentem współczesnych zmian kulturowych. Próbuję więc szukać strategii badawczych, którymi mogłabym posługiwać się w odniesieniu do zjawiska cyberkultury. Szczególnie interesuje mnie obecność kultury wysokiej w „cyberprzestrzeni”. Z jednej strony przyglądam się, jaki jest teatr w sieci. Z drugiej – jak teatr jako instytucja kultury wykorzystuje internet do promowania własnych projektów i odczytywania nastrojów odbiorców oferty teatralnej.

Ponadto w obszarze moich zainteresowań są:

INTERNET:

Reklama internetowa
Blogowanie jako sposób na ekspresję własnej osoby – blogi o charakterze osobistym
Blogowanie jako sposób na promowanie instytucji kultury – blogi teatralne
Blog jako platforma dziennikarska
Kampanie społeczne w przestrzeni sieci
Promocja w Internecie
Facebook, Twitter, YouTube
Promowanie instytucji kultury w social media
Social Media Marketing
Komunikacja w social media
Język w Internecie (właściwości komunikacji językowej/sytuacje komunikacyjne w Internecie)

 

REKLAMA:

Reklama jako forma komunikowania – funkcjonowanie; oddziaływanie
Analizy przekazów reklamowych w różnych typach mediów
Komunikowanie perswazyjne na przykładzie wybranych społecznych kampanii reklamowych
Mechanizmy perswazyjne stosowane w reklamach produktów
Język reklamy

 

PR:

Wizerunek osób publicznych
Wizerunek firm/instytucji/organizacji
Działania promocyjne i PR firm/instytucji/organizacji
Rola narzędzi PR w kreowaniu wizerunku


INNE:

Pisma kulturalne w Polsce
Szczegółowa analiza takich gatunków jak: felieton, recenzja, wywiad
Współczesny język mediów
Literatura i teatr w mediach
Argumentacja, manipulacja, perswazja w procesie politycznym
Tabloidy i tabloidyzacja programów telewizyjnych