Wykłady dla słowackich studentów

W dniach 20.11.2016 -25.11.2016 miałam przyjemność prowadzić wykłady w języku słowackim dla studentów Katedry Masmediálnej Komunikácie a Reklamy Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tematem wykładów była polska reklama społeczna.

Zapraszam do przeczytania relacji z jednego z wykładów: https://www.ukf.sk/1333-polska-socialna-reklama-zamerana-na-deti-a-mladez

a

b

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments