Towarzystwa naukowe

CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH ORGANIZACJACH, TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH i RADACH PROGRAMOWYCH

1. Honorary Member European Academy of Management, Marketing and Media, Bratysława

2. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

3. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

4. Członek Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

5. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

6. Członek Rady Naukowej Oficyny Wydawniczej Verbum w Pradze

7. Członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior”, Fundacja „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

8. Członek Komisji Historycznoliterackiej, Oddział PAN w Katowicach

9. Member of Expert Board of the International Public Relations Center

10. Członkini Rady Naukowej Fundacji A.R.T. w Warszawie