„Staszic” nominowany do Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas”

24 maja 2016 roku jako Członek Wysokiej Kapituły Konkursu nominowałam Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 do Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas”.

Treść nominacji:

„Staszic” to unikalne w skali nie tylko Zagłębia skrzyżowanie tradycji z nowoczesnością. Osiągnięcia uczniów w konkursach, olimpiadach i w zmaganiach maturalnych (tylko w tym roku 113 uczniów zdobyło tytuł finalisty lub laureata w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz 13 wysokich osiągnięć sportowych na szczeblu centralnym ) doceniane są przez absolwentów fundujących coroczne nagrody dla najlepszych.

„Staszic” uzyskał miano ” Złotej Szkoły” w rankingu Perspektyw (uwzględniającym wyniki matur i osiągnięcia olimpijskie), co oznacza, że jest w pierwszej setce szkół w Polsce i najlepszą szkołą w Zagłębiu Dąbrowskim.

Dbanie o ciągłość tradycji to mundurki, które młodzież chętnie nosi oraz powołane do życia gimnazjum, które nawiązuje do historii szkoły. Nowoczesny wymiar ma natomiast charakter gimnazjum – to szkoła dwujęzyczna z językiem angielskim jako wykładowym na kilku przedmiotach i z poszerzonym programem z tego przedmiotu.

Dbanie o wysoki poziom nauczania i ścisła współpraca z uczelniami wyższymi (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Humanitas, Wyższa Szkoła Techniczna) to jedna strona działalności placówki. Druga – to program wychowawczy, który pielęgnuje etos Staszicaka przez spotkania z osobistościami ze świata nauki , kultury i polityki (absolwentami szkoły). Szkoła działa na rzecz pozostałych placówek oświatowych Sosnowca, organizując dla ich uczniów szereg warsztatów i konkursów przedmiotowych, które współprowadzone są przez licealistów – olimpijczyków – przekazujących zapał i wiedzę młodszym koleżankom i kolegom. Konkursy mają swoich patronów – szczególnie zasłużonych dla szkoły nauczycieli, np. prof. Jerzego Krama, Stanisława Bomskiego, Waldemara Zillingera.

Tak właśnie udaje się tworzyć syntezę tradycji i nowoczesności!

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments