Przedwakacyjne podsumowanie

2018 rok był dla mnie okresem intensywnej pracy naukowej. W tym czasie opublikowałam 10 artykułów naukowych (w tym 4 artykuły w czasopismach z listy A Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z moimi wspaniałymi współpracownikami !), rozdział w monografii naukowej. Odbyłam 4-miesięczny międzynarodowy staż (w ramach konkursu MNiSW oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadziłam indywidualny projekt badań statutowych. Pracowałam w międzynarodowych grantach (działania zaplanowane do 2020).

Wygłosiłam 9 referatów na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach. Byłam Członkinią 9 towarzystw naukowych. Recenzowałam artykuły naukowe dla międzynarodowych czasopism (artykuły w języku angielskim i słowackim). Byłam członkinią Komitetów Naukowych konferencji naukowych. Pracowałam w 3 Radach Redakcyjnych czasopism.

Dziękuję Przyjaciołom i Współpracownikom, z którymi mogłam prowadzić badania i przygotowywać publikacje. Dziękuję za motywację do działania.

Ostatnie miesiące przyniosły natomiast znacznie ważniejsze dla mnie sukcesy😊 Mój kochany Syn został laureatem (1 miejsce) Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki, otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie, uzyskał wspaniałe (!!!) wyniki ze wszystkich egzaminów ósmoklasisty, otrzymał też oczywiście świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa. Mam wyjątkowego Syna😊

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments