Publikacje

PUBLIKACJE:

MONOGRAFIE:
1. K. Walotek-Ściańska, Teatry publiczne w województwie śląskim a social media, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2015.

2. K. Walotek-Ściańska, Homo poeticus, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2006, ISBN 978-83-89275-28-8.

3. K. Walotek-Ściańska, W świecie reklamy i reklamożerców, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2010, ISBN 987-83-60430-98-9.

4. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka, A. Wąsiński, D. Smołucha: New media in the social spaces. Strategies of influence. Wydawnictwo Verbum, Praga 2014, ISBN 978-80-87800-10-2.

5. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, K. Bałandynowicz-Panfil, K. Walotek-Ściańska: Identity and Image in media communication. Galway (Irlandia): Gdynia 2016. ISBN 978-83-8083-431-6 (POL),978-0-9927953-3-7 (IRL)

REDAKCJA NAUKOWA:

1. Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie, Red. K. Walotek-Ściańska, M. Serák, M. Szyszka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec – Praga 2013, ISBN 978-83-61991-19-9.

2. Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie, Red. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka. Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2013, ISBN 978-8363705-68-8.

3. Homo irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu, Red. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014, ISBN 978-83-64788-00-0.

4. Marketingová a mediální komunikace dnes III, Red. K. Walotek-Ściańska, Z. Widera. Praha: Verbum 2014. ISBN 978-80-87800-10-2.

5. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 317/2017, ISSN 2083-8611. Red. J. Gołuchowski, A. Pethe, K. Walotek-Ściańska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE:

1. K. Walotek-Ściańska: Jak czytać utwory metapoetyckie? Skrypt dla studentów. Sosnowiec 2016, ISBN 978-83-944718-0-4.

2. K. Walotek-Ściańska: Communication of Cultural Institutions in the Era of New Technologies. Academic textbook. VERBUM PRAHA 2016, ISBN 978-80-87800-34-8.

NAUKOWE PUBLIKACJE W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH CZASOPISMACH ORAZ MONOGRAFIACH

1.K. Walotek-Ściańska (współautorstwo z: A. Mróz, I. Ocetkiewicz): Which Media do Polish Teachers Use to Support Sustainable Development among Students? : Analysis of Research. Sustainability, 10(5)/2018. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). ISSN 2071-1050
Publikacja w czasopismie wyróżnionym przez JCR (część A wykazu MNiSW) 2018 r.

2.K. Walotek-Ściańska (współautorstwo z: A. Mróz, I. Ocetkiewicz, Ł. Tomczyk): Teachers’ Knowledge on Education for Sustainable Development : Polish Context = Znanje nastavnika o obrazovanju za održivi razvoj : slučaj Poljske. Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje 3/2018, ISSN 1848-5189
Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym przez JCR (część A wykazu MNiSW) 2018 r.

3.K. Walotek-Ściańska (współautorstwo z Bartosz Makowiec): Academic potential as an element of Katowice image compared to other voivodeship capitals. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 1/2018, ISSN 1899-8658.

4.K. Walotek-Ściańska (współautorstwo z Bartosz Makowiec): Living condition from the perspective of the people studying in Katowice with respect to selected of the most popular among students polish voivodeship cities. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 1/2018, ISSN 1899-8658.

5.K. Walotek-Ściańska (współautorstwo z: A. Mróz, I. Ocetkiewicz): Critical thinking as an educational objective in a global information socjety. Society, Integration, Education : proceedings of the International Scientific Conference 3/2018, ISSN 1691-5887.

6.K. Walotek-Ściańska (współautorstwo z: J. Jochem): Analysis of the use of social media by cultural institutions shown by the example of the Teatr Śląski in Katowice. „Perspektywy Kultury”, ISSN 2081-1446.

7.K. Walotek-Ściańska (współautorstwo z: P. Nożyńska): Promocja kultury i edukacja kulturalna w Internecie na przykładzie witryny Narodowego Centrum Kultury. W: Idee, myśli, działania ponad granicami i podziałami. Red. Bocheńska-Włostowska K. Fundacja A.R.T, Warszawa 2017, ISBN 978-83-949225-1-1.

8. Katarzyna Bilińska-Reformat, Katarzyna Walotek-Ściańska: The use of benchmarking in the activity of cultural institutions – a case study of silesian theatres. Forum Scientiae Oeconomia. Volume 5 (2017) Special issue No. 1: Culture management: social and marketing aspects, ISSN 2300-5947, s.79-88.

http://wsb.edu.pl/container/Wydawnictwo/FSO%20Vol5%20sp.%20iss./8.pdf

9.K. Walotek-Ściańska: Ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez teatry publiczne w województwie śląskim w świetle badań empirycznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611, Nr 321 / 2017 (10 pkt)

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_321/12.pdf

10. K. Walotek-Ściańska: Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people. Humanitas University’s Research Papers Management 2017; 18 (1): 131-146 (8 pkt) – tekst w języku angielskim

https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151151

11. K. Walotek-Ściańska: Mechanizmy gier w działaniach instytucji kultury na przykładzie teatrów. W: Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Red. B. Reformat, A. Kwiecień. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice 2017, s. 124-133 (rozdział w monografii)

12. K. Walotek-Ściańska: Game mechanisms in marketing activities of theatres. W: Marketing Identity. Digital Life. Part. 1. Ed. Ľudmila Čábyová, Dana Petranová , Trnava 2015, ISBN 978-80-8105-779-3 ISSN 1339-5726, s. 525-535 Trnava 2015 2. (indeksowane SCOPUS, WEB OF SCIENCE)

13. J. Gołuchowski, K. Walotek-Ściańska, A. Losa-Jonczyk: Gamification in CSR Communication. W: Marketing Identity. Digital Life. Part. 1. Ed. Ľudmila Čábyová, Dana Petranová , Trnava 2015, ISBN 978-80-8105-779-3 ISSN 1339-5726, s. 473-491 (indeksowane SCOPUS, WEB OF SCIENCE)

14. Walotek-Ściańska K.: Marketing strategies in Polish theatres. “Konteksty kultury a turizmu” 2/2013, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, ISSN3217/09, p. 27-32. (Walotek-Ściańska K. 100%)

15. Walotek-Ściańska K.: Habeo Ergo Sum On Contemporary Consumer Society. In: “Dot.comm” 1/2013, ISSN 1339-5181 (European Academy of Management, Marketing and Media, Bratislava), p. 41-49. (Walotek-Ściańska K. 100%)

16. Walotek-Ściańska K.: Young ad eaters or perception of advertising by students. In: „Rocznik Prasoznawczy” III/2009, ISSN 1897-5496, p. 131-139.
7. (Walotek-Ściańska K. 100%)

17. Walotek-Ściańska K.: Fear of “other-Me” or contemporary crisis of dialogue. In: „Problemy Komunikacji Społecznej”1/2009, ISSN 1689-796X, p.127-139. (Walotek-Ściańska K. 100%)

18. Walotek-Ściańska K.: Convince women – persuasive strategies in beauty products advertisements, „Rocznik Prasoznawczy” 2010, vol.4, ISSN 1897-5496, p. 141-153. (Walotek-Ściańska K. 100%)

19. Walotek-Ściańska K.: Orpheus’ look „Rocznik Prasoznawczy” 2012/VI, ISSN 1897-5496, p.131-143 (Walotek-Ściańska K. 100%)

20. Walotek-Ściańska K., Szyszka M.: Not merely social work: communication aspects of functioning of social assistance  in public space; between stereotypes and obstacles, and public relations and active promotion, “Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 3/2014, p. 99-115, ISSN 1897-2500 (Walotek-Ściańska K. 50%, Szyszka M. 50%)

21. Walotek-Ściańska K., Harasimowicz M.: Product placement in movies „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2/2014, p. 265-276. ISSN 1899-8658 (Walotek-Ściańska K. 50%, Harasimowicz M. 50%)

22. Walotek-Ściańska K.: Polish child as an object of marketing and commercial activities, “Kultura – Media – Teologia” nr 18/2014, ISSN 2081-8971 Warszawa (Walotek-Ściańska K. 100%)

23. Walotek-Ściańska K., Harasimowicz M.: An advertising in the world of new technology – an overview of selected issues. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” ISSN 1899-8658 (Walotek-Ściańska K. 50%, Harasimowicz M. 50%)

24. Walotek-Ściańska K., Seniors – underestimated consumers, „“The Bridge Culture Magazine”” 2010, ISSN 2081-6359 nr 2, p. 9-18. (Walotek-Ściańska K. 100%)

25. Walotek-Ściańska K., The little consumer, „“The Bridge Culture Magazine”” 2011, ISSN 2081-6359 nr 4, p. 26-38. (Walotek-Ściańska K. 100%)

26. K. Walotek-Ściańska, About the poetry of Miron Białoszewski, „“The Bridge Culture Magazine”” 2013, nr 6/7, ISSN 2081-6359 p. 49-59. (Walotek-Ściańska K. 100%)

27. Walotek-Ściańska K.: Маркетинг в культурі на прикладі польських театрі. Marketing in culture on the example of Polish theatres. In: Mіністерство освіти і науки україни, міністерство культури україни, збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації, том 1, Kijów 2014, UKD (УДК) 640.43+379.85].001.76, BBK (ББК) 65.43 (Walotek-Ściańska K. 100%)

28. Walotek-Ściańska K.: Communication without borders. Drama in education and therapy of young people, In: Marketingová a mediální komunikace dnes IV. Ed. K. Walotek-Ściańska, Z. Widera. Praha 2014, ISBN 978-80-87800-10-2. (Walotek-Ściańska K. 100%)

29. Walotek-Ściańska K.: The on-line tools in promotion and evaluation of perception of  theatres. In: (CO)MEDIA. (CO)MMUNICATION, (CO)OPERATON, (CO)NTESTATION. Ed.: Anna  Adamus-Matuszyńska, Krzysztof Gajdka, Michał Jaśniok. Prague  2015, ISBN 978-80-87800-11-9, s. 97-106 (Walotek-Ściańska K. 100%)

30. Walotek-Ściańska K.: Promotion of Polish theatres in the social media In: Humanizacne aspekty elektronickych medii –Megatrendy a media. Ed. D. Petranova, M. Mistrik, J. Laluhova, Faculta Masmediálnej Komunikacie UCM Trnava 2014, p. 188-202, ISBN 978-80-8105-584-3. (Walotek-Ściańska K.100%)

31. Walotek-Ściańska K.: Reading meta-poetic texts in secondary school, In: Interpretacje i nowa matura, ed. A. Opacka, Katowice 2004, ISBN 83-226-1353-9, s. 109-120 (Walotek-Ściańska K. 100%)

32. Walotek-Ściańska K., Szyszka M: Older people in mass media. In: Ageing and old age in the dynamically changing world, Ed. K. Walotek-Ściańska, M. Serák, M. Szyszka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec – Praga 2013, ISBN:978-83-61991-19-9, p. 87-99. (Walotek-Ściańska K. 50%, Szyszka M. 50%)

33. Walotek-Ściańska K.: Homo consumens. In: How is a dialogue possible? The jubilee book dedicated to Jerzy Kopel – Rector of Humanitas University in Sosnowiec on his 70th birthday. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014, ISBN 978-83-61991-99-1, p. 55-63, (Walotek-Ściańska K.100%)

34. Walotek-Ściańska K., Szyszka M: Between integration and disintegration of communication: sociolect of school pupils and university students. In: Communication of young people in the modern world, Ed. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka. Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała 2013, ISBN 978-8363705-68-8, p. 55-71. (Walotek-Ściańska K. 75%, Szyszka M. 25%)

35. Walotek-Ściańska K., Sarna P.: The role of a writer – in communication perspective. In: Modern social and educational challenges and phenomena. Polish and Macedonian perspective. Ed. M. Szyszka, Ł. Tomczyk, V. Gulewska, D. Petrowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków-Bitola 2015. ISBN 978-83-941568-0-0 (Walotek-Ściańska K. 50%, Szyszka M. 50%)

36. Walotek-Ściańska K.: Drama in prophylactic and educational activities. In: Ed. I.Ocetkiewicz, J. Wnęk-Gozdek, N.Wrzeszcz: Szkoła. Współczesne konteksty interpretacyjne. Wydawnictwo UP, ISBN 978-83-7271-955-3, s. 47- 57, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków 2015. (Walotek-Ściańska K.100%)

37. Walotek-Ściańska K., Szyszka M.: The presence of culture institutions in social media. In: „Homo irretitus? “In the net” of on-line community services, advertising and marketing”, Ed. K. Walotek-Ściańska, M. Szyszka. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014, p. 49-63. ISBN 978-83-64788-00-0. (Walotek-Ściańska K. 50%, Szyszka M. 50%)

38. Walotek-Ściańska K.: „Kabaret Moralnego Niepokoju” w przestrzeni sieci. W: Kabaret poważna sprawa? Red. D. Fox, J. Mikołajczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2015, ISBN 978-83-8012-713-5, s. 149-162. (Walotek-Ściańska K.100%)

39. Walotek-Ściańska K.: Poet – hermit contemplates things… In: Literatura polska. Studia i szkice vol.1, ed. I.Opacki i M.Pytasz, Katowice 2004, ISBN 83-87819-18-2, s. 124-135.

40. P. Nożyńska, K. Walotek-Ściańska: Promocja kultury i edukacja kulturalna w Internecie na przykładzie witryny Narodowego Centrum kultury. W: Idee, myśli, działania ponad granicami i podziałami. Red. K. Bocheńska-Włostowska. Wydawnictwo Fundacja A.R.T. Warszawa 2017, ISBN 978-83-949225-1-1, s.75-98.

INNE (wywiady z ludźmi kultury):
1. „Gliwickie teatralne rendez-vous”. Z Krzysztofem Korwin-Piotrowskim, kierownikiem artystycznym Gliwickiego Teatru Muzycznego rozmawia Katarzyna Walotek-Ściańska”. „Śląsk” nr 6/2014, ISSN 1425-3917, s. 56-57.

2. Publikacja artykułu „Historia Teatru Lalek Banialuka i Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskie” oraz wywiadu z dyrektorem teatru Lucyną Kozień, http://www.slaskgtl.pl/dzial/slaskie_sceny/25 29.09.2014

3. Publikacja artykułu „Teatr Śląski w Katowicach” oraz wywiadu z dyrektorem teatru Robertem Talarczykiem http://www.slaskgtl.pl/dzial/slaskie_sceny/50 15.11.2014

4. Publikacja artykułu „Teatr Zagłębia w Sosnowcu” oraz wywiadu z dyrektorem teatru Zbigniewem Leraczykiem, http://www.slaskgtl.pl/dzial/slaskie_sceny/56# 1.12.2014

5. Publikacja artykułu „Historia Teatru Rozrywki w Chorzowie” oraz wywiadu z dyrektorem teatru Dariuszem Miłkowskim http://www.slaskgtl.pl/dzial/slaskie_sceny/64 22.12.2014

6. Publikacja artykułu „Historia Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” oraz wywiadu z dyrektorem teatru Krystyną Kajdan http://www.slaskgtl.pl/dzial/slaskie_sceny/73 23.03.2015

7. „Wolę być znany z dokonań zawodowych…” Wywiad z aktorem filmowym i teatralnym Bogdanem Kalusem. http://www.slaskgtl.pl/dzial/wywiad/19 14.09.2014

8. „O kinie i teatrze, niespełnionych marzeniach i przebudzeniu”. Rozmowa z Magdaleną Piekorz, jedną z najzdolniejszych polskich reżyserek http://www.slaskgtl.pl/dzial/wywiad/23 26.09.2014