Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

25.11.2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisał umowę patronacką z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. St. Staszica w Sosnowcu. Umowa ta obejmuje opiekę naukową i dydaktyczną ze strony uczelni, a także wsparcie dla najlepszych uczniów oraz absolwentów poprzez tutoring akademicki. Pan Rektor prof. dr hab. Sławomir Smyczek powierzył mi rolę koordynatora tej współpracy z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego. Przyjmuję to zadanie z radością.

http://www.ue.katowice.pl/kandydaci/aktualnosci/article/podpisanie-umowy-z-iv-lo-im-staszica-w-sosnowcu.html

 

1122

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments