Nominacja do Nagrody

18 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas. Zostałam nominowana do Nagrody przez Członków Kapituły. To dla mnie ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy.

„Zagłębiowska Nagroda „Humanitas” ma charakter honorowy, promocyjny lub gospodarczy. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych. Nagrody promocyjne otrzymują instytucje i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia i jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i ponadlokalnej itp. Wyróżnienia promocyjne mają charakter nagrody pieniężnej. Ich celem jest wspieranie rozwoju różnych nurtów lokalnej aktywności. Nagrody gospodarcze otrzymują firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, mające cechy innowacyjności, osiągające stały progres i zrównoważony rozwój, odnoszące znaczące sukcesy na rodzimym i zagranicznych rynkach, budujące swą markę w oparciu o tożsamość z regionem, funkcjonujące w oparciu o ład korporacyjny i wykazujące zrozumienie dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).”

Zob. https://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/nominacja-do-nagrody-honorowej-dla-naszego-pracownika.html

kw

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments