Media w ekonomii – ekonomia w mediach

Jako Członek Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Media w ekonomii – ekonomia w mediach”.

Organizatorzy: Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapraszają do udziału wszystkich, którym bliska jest tematyka łącząca świat ekonomii i mediów. Tłem do rozważań na temat tego, co dzieje się na styku mediów i ekonomii są przemiany polityczne, społeczne i cywilizacyjne. Ponadnarodowy charakter mediów, powstawanie sektora multimedialnych instytucji i ich wytworów, rozwój technologii komunikowania, podział odbiorców i selektywny wybór informacji zmieniają system komunikowania i sposoby jego finansowania.

Chcemy podjąć tematy związane z wpływem mechanizmów ekonomicznych na produkcje dziennikarskie, ze sposobem funkcjonowania i finansowania mediów publicznych, prywatnych i społecznych. Sądzimy, że warto przyjrzeć się również wpływowi spółek Skarbu Państwa na media, rynkowi reklamy, a także misji mediów.
Z drugiej strony chcemy również poruszyć tematy związane z przybliżaniem zagadnień ekonomicznych społeczeństwu, z nowymi formami komunikowania na ten temat oraz wzajemnymi wpływami ekonomii i strategiami odpowiedzialności mediów.

Proponujemy Państwu refleksję wokół następujących, bardziej szczegółowych, obszarów badawczych:

 

EKONOMIA W MEDIACH
1. Abonament: Polska i świat Danina czy haracz?
2. Reklama: Sposób na uzależnienie dziennikarzy i organizacji medialnych ?
3. Reklama w mediach: publicznych, komercyjnych, społecznych, religijnych i wyznaniowych, elektronicznych
4. Reklama i ekonomia a aksjologia (mediów)
5. Gobalizacja. Od makdonaldyzacji w ekonomii do makdonaldyzacji w etyce?
6. Ekonomia a media regionalne i lokalne
7. Ekonomia a media wyznaniowe i religijne
8. Ekonomia i media na świecie
9. Finansowanie mediów
10. Zarządzanie organizacjami medialnymi

MEDIA W EKONOMII
1. Wpływ mediów na działalność gospodarczą
2. Społeczna rola mediów
3. Dziennikarstwo ekonomiczne
4. Media wobec: rynków finansowych, innowacyjności, edukacji ekonomicznej, integracji europejskiej, rozwoju ekonomicznego regionu
5. Media a PR
6. Media a komercjalizacja nauki
7. Media w kreowaniu wizerunku: Polski, organizacji gospodarczych, regionu
8. Społeczna odpowiedzialność

Mamy nadzieję, że tak zakreślone pole naukowych poszukiwań, które – rzecz jasna – pozostaje otwarte na inne zagadnienia, związane z relacjami ekonomia-media i media-ekonomia, pozwoli na dokonanie badawczych namysłów nad istotą i złożonością zjawiska, a w rezultacie przyczyni się do dokonania choćby zarysu diagnozy charakteru współczesnych mediów, zrozumienia ich oraz ekonomicznego, społecznego i kulturowego oddziaływania.

Konferencja odbędzie się 21 października 2016 r.

cm

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments