Konferencja w Krakowie

1 grudnia 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia i kultura w cyfrowych mediach”, zorganizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie oraz Katedrę Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Funkcję sekretarzy Komitetu Organizacyjnego pełniły: dr Katarzyna Walotek-Ściańska oraz dr Danuta Smołucha.

Referaty wygłosiło 46 prelegentów, w tym 17 reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe.

Badacze podejmowali następujące zagadnienia: mediatyzacja religii; komunikowanie wiary w cyfrowym świecie; różnorodność form wypowiedzi religijnej w przestrzeni medialnej; media religijne w zglobalizowanym świecie; wizerunek chrześcijaństwa w mediach; medialne oblicze instytucji kultury w XXI wieku.

001

002

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments