Komitety redakcyjne czasopism

1. „Problemy Komunikacji Społecznej” Półrocznik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ISSN 1689-796X – członek Rady Redakcyjnej (2009)

2. „Rocznik Prasoznawczy” ISSN 1897-5496, redaktor językowy (do 2011 roku)

3. „Rocznik Prasoznawczy” ISSN 1897-5496, redaktor tematyczny (w zakresie języka mediów) (od 2013 roku)

4. „Magazynu Kultury Most” ISSN 2081-6359 redaktor naczelna oraz redaktor działu „W świecie literatury” (2009-2014)

5. „Dot.comm”, ISSN 1339-5181 (European Academy of Management, Marketing and Media, Bratislava) – członek Rady Redakcyjnej (od 2013 roku)

6. Współredaktor serii wydawniczej: Kultura – Literatura – Komunikace, Wydawnictwo Naukowe Verbum Praga (od 2013 roku)

7. Koordynatorka działów „Śląskie sceny” „Aktualności. Teatr”, „Wywiad” witryny internetowej Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – www.slaskgtl.pl (od 2014 roku)

8. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” ISSN 2083-8611 – członek Rady Redakcyjnej

9. „Media-Biznes-Kultura” ISSN 2451-1986, Uniwersytet Gdański – członek Rady Naukowej

10. „Analýza a výskum v marketingovej komunikácii” ISSN: 1339-3715, – członek Rady Naukowej