IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”

W dniach 26-27 października 2017 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”. Adresowana była do przedstawicieli środowiska zarówno naukowego, jak i biznesowego: pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, artystów samodzielnie upowszechniających swoją twórczość oraz osób zainteresowanych tematyką nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze.

Miałam przyjemność wygłosić referat Wykorzystanie grywalizacji w działaniach marketingowych instytucji kultury w sesji plenarnej prowadzonej przez pana prof. dr hab. Włodzimierza Srokę. Referaty w tej sesji wygłosili także:
prof. nadzw dr hab. Rafał Kasprzak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Budowanie zaangażowania zwiedzających instytucje kultury. W kierunku rozszerzonej rzeczywistości i gamifikacji
dr hab. Magdalena Sobocińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Uczestnictwo w kulturze a procesy nowej konsumpcji i wynikające z tego implikacje dla marketingu instytucji kultury
doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. (Uniwersytet Tomasza Baťi w Zlinie, Czechy)
Slogan jako narzędzie marketingu instytucji kultury

Dziękuję za owocne rozmowy i wspaniałą atmosferę.
Gratuluję Organizatorom, a przede wszystkim Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego dr. Łukaszowi Wróblewskiemu.

27 października 2017 poprowadziłam warsztaty Zarządzanie komunikacją instytucji kultury w mediach społecznościowych w sali wykładowej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie (Dawna Synagoga Szomre-Szabos)

Bardzo dziękuję wszystkim Uczestnikom za uwagę, interesujące dyskusje i zainteresowanie dalszą współpracą. Jestem pewna, że uda nam się zrealizować zaplanowane projekty.

kws

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments