Działalność organizacyjna i dydaktyczna

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA W LATACH 2008-2015

1. Członek Senatu Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

2. Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

3. Członek Komisji ds. Jakości w Wyższej Szkole Administracji Bielsku-Białej

4. Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Administracji Bielsku-Białej

5. Członek Rady Bibliotecznej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

6. Członek Rady Bibliotecznej w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

7. Koordynator prac Zespołu Programowego opracowującego program kształcenia i wszystkie elementy składowe (m.in. sylabusy) zgodnie z ustawowymi wymogami standaryzacji studiów wyższych do założeń Procesu Bolońskiego dla kierunku kulturoznawstwo na I stopniu studiów (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej);

8. Członek Zespołu ds. KRK w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

9. Koordynator prac zespołu opracowującego program kształcenia i wszystkie elementy składowe (m.in. sylabusy) zgodnie z ustawowymi wymogami standaryzacji studiów wyższych do założeń Procesu Bolońskiego dla kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na studiach 1 i 2 stopnia (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

10. Kurator specjalności Zarządzanie komunikacją organizacji, funkcjonującej w ramach kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

1. Pomysłodawca i koordynator projektu „Latający Uniwersytet w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej” (2008-2013)

2. Członek Rady Programowej Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior”, Fundacja „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

3. Promotor prac licencjackich i magisterskich (2009-2015)

4. Opiekun Koła Młodych Literaturoznawców w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

5. Prowadzenie wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu „Wiedzy o kulturze” i literatury współczesnej w Sosnowcu, Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach (2008-2012)

6. Prowadzenie wykładów otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w WSA w Bielsku-Białej (2008-2012).

7. Prowadzenie wykładów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach w ramach „Dni Seminaryjnych” (2009).

8. Prowadzenie wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej (2007-2013).

9. Prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (2008-2010).

10. Prowadzenie wykładów dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic (organizator: Stowarzyszenie Kobiety dla Kobiet) – 2012-2013.

11. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim w dyscyplinie kulturoznawstwo mgr Danuty Smołuchy (Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie) od 2014 roku

12. Opiekun pomocniczny w przewodzie doktorskim Magdaleny Harasimowicz (Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie)

13. Opiekun praktyk studenckich na kierunku kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (2009-2014)

14. Opiekun Koła Naukowego Młodych Literaturoznawców (2008-2011) w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

WYKONANE EKSPERTYZY, FORMY DORADZTWA I UDZIAŁ W KOMISJACH KONKURSOWYCH

1. Ekspertyzy i recenzje:
Recenzje podręczników do języka polskiego dla potrzeb stałej międzywydziałowej Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie:

Recenzja podręcznika Małgorzaty Niemczyckiej Człowiek w świecie tradycji. Język polski 1, napisanego we współpracy z Dawidem Friedmannem (Wydawnictwo Operon, Gdynia 2006)

Recenzja podręcznika Małgorzaty Niemczyckiej Człowiek w świecie wartości. Język polski 1, napisanego we współpracy z Dawidem Friedmannem (Wydawnictwo Operon, Gdynia 2006)

Recenzje opublikowane w: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych. Kraków 2010, t. 8, red. Grzegorz Chomicki, ISSN 1733-5175, S. 97-101, 105-109

2. W zakresie promocji podejmowanie inicjatyw promujących kierunek kulturoznawstwo (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej) w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami kultury (galeriami, teatrami, domami kultury) na terenie Śląska i Małopolski (2009-2013)

3. Doradztwo w zakresie: rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych, przygotowywania projektów wydarzeń kulturalnych, realizowania przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów) dla domów kultury w woj. śląskim i małopolskim (2010-2015);

4. Komisje konkursowe:
Członek Kapituły Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas – regionalnego konkursu, w którym przyznawane są wyróżnienia dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego regionu (od 2014);

Przewodnicząca Jury w konkursie Moja mała ojczyzna – moje miejsce na ziemi (organizowanym przez Instytut Zagłębiowski) – 2014;

Członek Komisji Oceniającej w III Festiwalu Wiedzy i Umiejętności zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Festiwal Wiedzy i Umiejętności ma na celu promowanie najnowszych osiągnięć nauki w formie gier i warsztatów, kształtowanie umiejętności łączenia osiągnięć teorii z praktyką oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa wyższego – 2007;

5. Konsultant literacki musicalu „Karol” poświęconego życiu i dziełu Jana Pawła II, Fundacja „Humanitas”, Akademia Kreatywna PRC, Agencja Artystyczna „Gama” (od 2014);

6. Doradztwo w zakresie metod pracy dramą i przygotowywania form teatralnych w szkole (dla nauczycieli z woj. śląskiego), 2012-2014.