Doświadczenie zawodowe

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

od 2020 Europejski Instytut Edukacji i Mediów

wizytowka

 

W latach 2017-2019 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Akademii Ignatianum w Krakowie

Wykładane przedmioty:

Media w kulturze

Badania marketingowe

Socjotechnika reklamy

Reklama w mediach cyfrowych

Język reklamy

Socjologia komunikacji i mediów

Public relations


W latach 2014-2017 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Wykładane przedmioty:

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

Teoria tekstu

Komercjalizacja dzieciństwa

Gatunki dziennikarskie

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Historia mediów

Pisanie tekstów reklamowych i PR

Seminarium magisterskie

 

2010-2014 wykładowca Nauki o języku, Dysleksji, dysgrafii i dysortografii na kierunku „Logopedia” w Instytucie Edukacji Ustawicznej WSA w Bielsku-Białej

2010-2014 wykładowca Retoryki, argumentacji i perswazji, Autoprezentacji i kształtowania wizerunku na kierunku „Mediacje i negocjacje społeczne” w Instytucie Edukacji Ustawicznej WSA w Bielsku-Białej

2010 -2011 wykładowca Argumentacji i perswazji na studiach podyplomowych „Mediacje i negocjacje” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Katowicach

2008 – 2014 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Wykładane przedmioty:

Współczesny rynek kultury i sztuki

Wybrane zagadnienia dramatu i teatru

Podstawy wiedzy o literaturze

Podstawy teorii kultury

Kultura w naukach humanistycznych i społecznych

Wstęp do kulturoznawstwa

Retoryka, argumentacja i perswazja

Retoryka klasyczna

Stylistyka artystyczna

Elementy językoznawstwa w mediach

Proseminarium dyplomowe

2008-2009 wykładowca Literatury XX i XXI wieku na kierunku „Filologia polska” na Uniwersytecie Śląskim

2007 -2008 wykładowca Public Relations na kierunku „Ekonomia” w Akademii Polonijnej w Częstochowie

2005-2014 zatrudniona na stanowisku adiunkta oraz Zastępcy Dyrektora w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Wykładane przedmioty :

Seminarium dyplomowe (na studiach 1 i 2 stopnia)

Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku

Antropologia kultury

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Kulturalne zasoby Internetu

Psychologia i socjologia reklamy

Gatunki dziennikarskie

Techniki perswazyjne w reklamie

Filozofia

Problemy wykluczenia społecznego

Współczesne teorie kultury

Ewolucja form i gatunków dziennikarskich

Komunikowanie perswazyjne

2002– 2004 nauczycielka języka polskiego i filozofii – III LO im. B. Prusa w Sosnowcu

2001– 2002 nauczycielka języka polskiego – IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH

  1. Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, Erasmus code SK Nitra01 (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

7.04.2014-11.04.2014 delivering 6 hours of lectures (bachelor and master cycle,

Subject field: marketing communication and advertisement)

  1. University of Ss. Cyril and Methodius in Trinova, Erasmus code: SK_Trnava02, Slovakia (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

3.11.-7.11.2014, delivering 8 hour of lectures (master cycle and doctoral cycle, subject

field: Journalism and Media, Cultural science, Media communication)

  1. Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, Erasmus code SK Nitra01 (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

Faculty of Arts / Department of Mass Media Communication and Advertisement

24.11.2014-28.11.2014 delivering 8 hours of lectures (bachelor and master cycle,

Subject field: Journalism and Media, Cultural science)

  1. University of Ss. Cyril and Methodius in Trinova, Erasmus code: SK_Trnava02, Slovakia (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

9.11.-13.11.2015, delivering 8 hour of lectures (master cycle and doctoral cycle, subject

field: Journalism and Media, Cultural science, Media communication)

  1. Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, Erasmus code SK Nitra01 (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement)

Faculty of Arts / Department of Mass Media Communication and Advertisement

23.11.2014-27.11.2015 delivering 8 hours of lectures (bachelor and master cycle,

Subject field: Journalism and Media, Cultural science)