„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

4 listopada 2016 r. odbyła się III Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod  tytułem „Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w kulturze”.

Celem konferencji było ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, tematem przewodnim – wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w upowszechnianiu kultury w społeczeństwie.

Organizatorami Konferencji byli: Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Gratuluję Organizatorom! Jestem pod dużym wrażeniem konferencyjnych wystąpień (zarówno naukowców jak i praktyków, zarządzających instytucjami kultury).

001

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments