„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

9 listopada 2017 roku miałam przyjemność uczestniczyć w IV Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pt. „Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem”, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”: https://www.ue.katowice.pl/index.php?id=11292

Program konferencji obejmował następujące obszary tematyczne:
1.    Relacje z odbiorcami kultury (klientami)
2.    Relacje z instytucjami państwowymi,
3.    Relacje z mediami,
4.    Relacje z instytucjami finansowymi,
5.    Relacje ze społecznością lokalną,
6.   Relacje z podmiotami wspomagającymi ich funkcjonowanie (np. przedsiębiorstwa logistyczno – transportowe, agencje reklamowe, agencje badań rynku, uczelnie wyższe, szkoły, urzędy pracy itp.)

Wygłosiłam referat „Zarządzanie relacjami instytucji kultury z podmiotami otoczenia na przykładzie teatrów” w panelu I „Relacje instytucji kultury – komunikacja marketingowa” prowadzonym przez prof. UE dr hab. Katarzynę Bilińską-Reformat. Miałam okazję opowiedzieć m.in. o dobrych praktykach w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (który może być wzorem dla innych instytucji kultury w regionie). Bardzo się cieszę, że Dyrektor Teatru Zbigniew Leraczyk przyjął zaproszenie do panelu eksperckiego – https://www.teatrzaglebia.pl/
To było ogromnie inspirujące spotkanie naukowców i praktyków! Dziękuję Organizatorom za zaproszenie do Komitetu Naukowego. Gratuluję wspaniałej atmosfery, znakomitej organizacji.
Do zobaczenia za rok:)

O mnie

Katarzyna Walotek-Ściańska

There are 0 comments